KENDRIYA  VIDYALAYA  SANGATHAN  :  KOLKATA  REGION
DIRECTORY OF PRINCIPAL AS ON 01-06-2015
Sl. No. Name of KV Name of Principal Date of Joining in the Vidyalaya TELEPHONE NUMBER as on 01-08-2007 E-mail Address
STD OFFICE FAX RESIDENCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ADRA Mr. F.S. Munda 11.07.2011 03251 244232 243603 244595 kv_adra@rediffmail.com 
2 ANDAL VACANT   0341 2373376 2373314   andalkv@yahoo.in 
3 ARADHPUR(MALDA) DR. R. N. KAR 9/18/2013 0341 2270049 2270049   kvbsf_aradhpur@yahoo.com 
4 ASANSOL Mrs. Sangita Roy  18.09.2013 033 24865171 24863118 24866825 kvasansol@kvsedu.org 
5 BALLYGUNGE Mr. P.C. MOHAPATRA 24.07.2012 033 26514541 26510500 26515123 kvballygunge@kvsedu.org 
6 BAMANGACHI VACANT   033 25920386 25944130 25763726 kvbamangachi@kvsedu.org 
7 BARRACKPORE(AFS) VACANT   033 25920865 25922238   kvbarrackporeafs@kvsedu.org
8 BARRACKPORE(ARMY) MR. CHANDRA SEKHAR BIST 02.03.2015 03482 250033 263135 263503 kvbarrackporearmy@kvsedu.org 
9 BERHAMPORE MR. VIJAY  VIR  SINGH 23.02.2015 03462 250818 250818   kvberhampore@yahoo.co.in 
10 BIRBHUM MR. BINOD KUMAR BEHERA 17.10.2012 0342 2657862 2657862 2052636 kvbirbhum@kvsedu.org 
11 BOLPUR VACANT   0341 2529241 2529241 2525209 kvbolpur@kvsedu.org 
12 BURDWAN MR. SATISH KUMAR 21.02.2015 033 24792281 24792281   principal@kvburdwan.net 
13 CHITTARANJAN VACANT   033 24465149 25578327   principalkvcrj@gmail.com 
14 COMMAND HOSPITAL MR. V. K. MATHPAL 12.03.2015 03522 258656 258656   kvcommandhospital@kvsedu.org
15 COSSIPORE MRS. S. V. VIJAYALAKSHMI 12.08.2013 033 25293826 25599463   kvcossiporekolkata@gmail.com
16 DAKSHIN DINAJPUR Ms. Juliyani Topno 19.08.2013 0343 2562935 2562935 2567577 kvbalurghat@gmail.com 
17 DUM DUM(O.F.) VACANT   0343 2500531 2503209   kvdumdumof@kvsedu.org 
18 DURGAPUR(CMERI) MR. HEERA  LAL 23.02.2015 03512 228262 224247 224212 kvdurgapurcmeri@kvsedu.org
19 DURGAPUR(CRPF) MS. SALOMI TOPPO 21.08.2014 033 22485117 22428483 22302845 27062379 kvdurgapurcrpf@kvsedu.org 
20 FARAKKA(NTPC) VACANT   033 24395009 24392444   kvntpcfrk@yahoo.com 
21 FORT WILLIAM Mr. Binod Kujur 18.06.2012 03224 263339 263339 262937 kvfortwilliam@kvsedu.org 
22 GARDEN REACH VACANT   033 25938318 25938509   kvgardenreach@kvsedu.org 
23 HALDIA(IOC) MR. LALSA SAH 24.07.2012 033 25409004 25359496 23244433 kv_haldia@yahoo.co.in 
24 ISHAPORE NO-1 Mr. Satyajeet  Mishra 05.07.2013 033 24671052 24671052   kv1ishapore@kvsedu.org 
25 ISHAPORE NO-2 VACANT   03222 232209 232209 232147 kvi2_eastland@rediffmail.com
26 JOKA(IIM) VACANT   03222 233627 234412 233693 kviimjoka_kolkata@yahoo.in
27 KALAIKUNDA NO-1 Mr. S. K. Mohanty 21.09.2010 033 25879732 25879732 25810808 kv1kalaikunda@kvsedu.org 
28 KALAIKUNDA NO-2 VACANT   033 25879681 25879681   kv2kalaikunda@kvsedu.org 
29 KANCHRAPARA NO-1 Mr. Rajendra Thakur 04.07.2011 033 25812502 25812502   kv1kpa_office@rediffmail.com
30 KANCHRAPARA NO-2 MR.  RAVI  VENKATESWER  RAO 13.03.2015 03222 277223 279180 277027 kv2kanchrapara@kvsedu.org
31 KANKINARA MR. SATYA NARAIN 21.02.2015 03222 255964 255964   kvkankinara@kvsedu.org 
32 KHARAGPUR(IIT) VACANT   03512 278206 278464 278464 kviitkharagpur@yahoo.co.in
33 KHRAGPUR NO-2(RLY) MR.  KISHORE KUMAR 01.04.2014 0343 2513017 2513017 2513018 kv2kharagpur@gmail.com 
34 KRISHNANAGAR MR. ANAND PRAKASH RAI 26.10.2012 03192 232411 232411 230802 kvbsfkrishnanagar@gmail.com
35 MALDA VACANT   03192 225093 225093 225111 kvmalda@yahoo.com 
36 PANAGARH VACANT   03473 215837 215837   panagarhkv@gmail.com 
37 PORT BLAIR NO-1 MRS. C. Raji 30.10.2012 03523 221219 221219   prkv1portblair@yahoo.co.in
38 PORT BLAIR NO-2 Mr. BISHWANATH HANSDAH 09.07.2007 03227 280421 280394 9.53E+08 kvislands@yahoo.com 
39 RAIGANJ(BSF) VACANT   033 23212767 23371242 9.83E+09 raiganjkv996@gmail.com 
40 RANAGHAT MR. ANAND PRAKASH RAI    033 23358486 23357453   kvranaghat@kvsedu.org 
41 SALBONI VACANT   03222 296534 296534 296874 kvsalboni@kvsedu.org 
42 SALT LAKE NO-1 Dr(Mrs)  Suman Lata 25.06.2010 033 26573092 26575073   kv1saltlake@kvsedu.org 
43 SALT LAKE NO-2 MRS K  R  CHUGH 02.03.2015 03472 205007     kv2saltlake@kvsedu.org 
44 SALUA(AFS) MR. DURGESH KUMAR SRIVASTAVA 23.02.2015 03212 276706 276706   kvsalua@gmail.com 
45 Santragachi Mr. N. P. Mishra 08.07.2013 03463 252591     kvsantragachi@kvsedu.org 
46 TAREKESHWAR VACANT   03512 263001 263001   principalkvtarakeshwar@yahoo.in